Hoofdbeeld Stichting Zie

Een dag uit het leven van een leerkracht van SBO De Waterlelie in Cruquius

1. Hoe ben je er toe gekomen om voor dit type onderwijs te kiezen? 
Voor mij geldt dat ik na bijna 20 jaar regulier onderwijs toe was aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik gekregen in de vorm van lesgeven aan de leerlingen van de Waterlelie. Het zijn kinderen met epilepsie, neurologische aandoeningen en/of zij hebben een langdurige ziekte. Dit jaar hebben mijn collega en ik een groep van zeven intensief begeleide leerlingen. Zij zitten allemaal in de leeftijd binnen het SO. Onze leerlingen hebben individuele begeleiding nodig. Dit kan op allerlei gebieden zijn, zoals zorg, gedrag en cognitieve begeleiding. Zij hebben gestapelde problemen: zij zijn zeer moeilijk lerend, hebben een slechte motoriek, een zwakke concentratie, gedragsproblemen en/of een slechte gezondheid. Drie van onze leerlingen dragen helmen omdat zij bij aanvallen zichzelf flink kunnen bezeren. Een ander heeft iedere dag steunkousen aan ivm oedeem.
2. Wat is je opleiding en hoe heb je je voorbereid om te gaan werken op deze school? Te denken valt aan cursussen, specialisaties ed.
Ik heb de bevoegdheid voor Leerkracht Basisonderwijs en een drie jarige IB en RT opleiding bij het SON afgerond. Daarnaast krijgen wij ieder jaar bijscholingscursussen voor het toedienen van noodmedicatie en omgaan met (moeilijk verstaanbaar) gedrag. Per jaar wordt gekeken welke certificaten wij dienen te halen. Als bijvoorbeeld een leerling sondevoeding of zuurstof moet worden toegediend, als een kind geprikt moet worden ivm met suikerziekte worden wij hiervoor door een speciaal team van verpleegkundigen begeleid en gecertificeerd.
3. Wat vind je moeilijk in dit werk, waar loop je tegen aan?
Je krijgt te maken met veel verschillende niveaus en ziektebeelden. Graag zou je voor iedere leerling nog meer tijd willen investeren in het stimuleren van hun ontwikkeling.
4. Wat zou je ouders willen adviseren en/of meegeven die aan het begin van dit hele traject staan?
Uw kind is speciaal en heeft duidelijk een beperking. Toch zou het mooi zijn als u uw kind zoveel mogelijk probeert op te voeden, zoals u ook met andere kinderen zou doen. Dus ook bij een kind met een beperking grenzen aangeven en – aangepaste – eisen aan stellen. Kortom: speciaal waar nodig en gewoon waar mogelijk!
5. Hoe worden ouders begeleid die hun kind voor het eerst naar deze school brengen?
Na de kennismaking vindt er een intakeplaats waarbij samen met de ouders hun kind in beeld wordt gebracht. Voordat het kind instroomt vindt er een strategiebespreking plaats en wordt het ontwikkelingsperspectief plan vastgesteld (het OPP). Daarmee gaat het onderwijzend personeel (OP) en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) samen met de ouders mee aan de slag. Onze school heeft gedragswetenschappers, ergo- logo- en fysiotherapeuten, coördinatoren leerlingzorg, maatschappelijk werk en (vak)leerkrachten binnen haar muren. De ouders worden nauw bij de ontwikkeling van hun kind betrokken.
6. Hoe geef jij vanuit jouw rol als leerkracht hier invulling aan?
Ouders kunnen mij altijd bereiken via het schriftje, telefonisch en per mail. Ook kunnen zij een gesprek, naast de geplande gesprekken in de oudergespreksweken, aanvragen op school en voor speciale situaties thuis.
7. Ouders hebben altijd een droom voor hun kind, hoe ga jij ermee om wanneer dit anders lijkt uit te pakken?
Eerst een compliment naar onze ouders: Zij zijn zulke prachtige voorbeelden van hoe ouders op een warme, positieve, inventieve, creatieve en intensieve manier met hun kind(eren) omgaan! Graag wil ik meedenken als dingen anders lopen dan ouders en omgeving graag zouden willen zien. Samen kunnen we veel bereiken om het voor het kind zo goed mogelijk te organiseren. We geven daarbij een realistisch perspectief door klein te kijken en groot te denken. Welke hulpvraag heeft het kind en welke passende ondersteuning en ontwikkelingsstimulering is nodig.
8. Wat doe je wanneer een kind een epileptische aanval krijgt?
We handelen altijd volgens de medische opdrachtverklaring van de ouders. In eerste instantie is het goed observeren: Wat heeft dit kind op dit moment nodig?  Bij een TC is het belangrijk om direct de tijd in de gaten te houden ivm het eventueel toedienen van de noodmedicatie. Het inschakelen van collega’s is van belang voor evt. hulp of ondersteuning voor het kind met aanval en het opvangen van de rest van de groep.
9. Ben je er wel eens bang voor geweest?
Op het moment van handelen niet maar achteraf….Ja, er zijn kinderen met een speciaal protocol. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Juist bij dit soort kinderen is het van belang dat je goed handelt. Het is een geruststelling dat je er nooit alleen voor staat maar kunt vertrouwen op medisch bekwame collega’s.
10. Hoe zit het epilepsieprotocol er uit bij jullie op school?
Wij hebben zeer strakke en goede protocollen. Het gaat te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Aan het begin van ieder jaar en regelmatig door het gehele jaar heen komen verschillende punten terug of worden aangescherpt. De veiligheid van onze leerlingen gaat voor alles.
11. Kun je wat vertellen hoe het onderwijs veranderd is de afgelopen 10 jaar en dan vooral sinds de invoering van passend onderwijs?
De leerlingen op onze school hebben allemaal een ernstige vorm van epilepsie of een andere ingrijpende ziekte, daarnaast ervaren zij veel beperkingen. De kinderen met minder beperkingen blijven inmiddels op een reguliere basisschool, dankzij de begeleiding van onze collega’s van de dienst ambulante begeleiders, het LWOEDe groepen van de Waterlelie worden samengesteld op basis van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen en daar wordt het personeel zo effectief mogelijk op ingezet op de weg van hun leerontwikkeling.
12. Als je iets zou mogen veranderen van de minister, wat zou jij dan willen veranderen?
Er zijn 2 scholen in heel Nederland voor leerlingen met epilepsie die gekoppeld zijn aan een kliniek. Wij vangen ook observatie leerlingen op en ontwikkelen epilepsie gerelateerde expertise. Ik hoop echt dat de minister onze scholen niet wegbezuinigd, zoals in het verleden bijna het geval was. Meer geld voor dit soort onderwijs blijft ook voor de toekomst nodig.
13. Tot slot: Heb je nog leuke anekdotes of uitspraken van kinderen?
Onze kinderen zijn geweldig: Ondanks hun beperkingen, zijn het stuk voor stuk prachtige kinderen met mooie, lieve en leuke eigenschappen, eigenaardigheden en eigen aardigheden! Ik geniet elke dag van hen!