Hoofdbeeld Stichting Zie

Enquête Stichting ZIE: Wat vindt u van het werk van Stichting ZIE?

Mijn naam is Simone Meijer. Ik volg een opleiding voor professioneel fondsenwerver. Voor een opdracht voer ik een onderzoek uit voor Stichting ZIE. Ik stel het zeer op prijs als u mij hierbij wilt helpen en de bijgevoegde vragenlijst kunt invullen. Met de uitkomst wil ik de stichting handvatten bieden voor de toekomst.

 

Stichting ZIE bestaat alweer twee jaar en het is tijd om te evalueren. Wat vindt u bijvoorbeeld van het werk van de stichting? Wat waardeert u en wat mist u?

De stichting heeft veel dingen gedaan, georganiseerd én bereikt en is er trots op dat zij de afgelopen twee jaar:

  • Negen nieuwsbrieven heeft verstuurd
  • Twee ZIE-elkaar dagen heeft georganiseerd
  • Meer dan 8.000 unieke bezoekers op haar website heeft gehad
  • Bijna 1.000 likes heeft ontvangen op haar Facebookpagina
  • Heeft meegewerkt aan het grote onderzoek naar wat mensen met epilepsie belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning
  • Een groot overleg heeft opgezet waarbij alle stakeholders binnen het epilepsieveld met elkaar om de tafel zitten

 

Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten.

Onder de deelnemers wordt na de sluitingsdatum een mooie mand met spullen om eens lekker mee te ontspannen verloot. De enquête kan tot en met 30 april 2017 worden ingevuld.

Wilt u de uitkomst van de enquête ontvangen vul dan onderaan de enquête uw emailadres in.

Enquete invullen

Met vriendelijke groet,

Simone Meijer