Hoofdbeeld Stichting Zie

Gedrag

Veel kinderen met moeilijk instelbare epilepsie hebben gedragsproblemen. U w zoon of dochter kan bijvoorbeeld erg druk zijn en/of moeite hebben om zich te concentreren. Vaak is de diagnose ADHD van toepassing. Ook kan uw kind autistische kenmerken gaan vertonen. Het heeft dan een zwak taalbegrip, en moeite met het begrijpen van sociale situaties (de omgang met andere mensen).

Een kind dat veel aanvallen heeft, is vaak prikkelbaar, mist veel informatie en is wat trager. Het heeft meer moeite met concentratie en geheugen. Zodra het kind minder aanvallen heeft, wordt het beter aanspreekbaar, fitter, vrolijker en actiever.

Gedragsproblemen
Problemen in het gedrag kunnen onder andere samenhangen met:
* de epilepsie
* mogelijke bijwerkingen van de medicatie
* een achterstand in de ontwikkeling
* een zwak taalbegrip
* ‘overvraagd’ worden
* vermoeidheid
* onopgemerkte lichamelijke problemen

Het is belangrijk om samen met de behandelaar van uw kind en andere hulpverleners de gedragsproblemen goed in kaart te brengen. Misschien is het mogelijk om bepaalde oorzaken weg te nemen. Soms kan gedragsmedicatie zinvol zijn. Dit kunt u met uw arts bespreken.

Daarnaast kunnen hulpverleners u adviezen geven over de omgang met uw kind. Bijvoorbeeld om de eisen die u aan uw kind stelt aan te passen, voor sommige situaties geduld op te brengen, en uw kind extra structuur te bieden. Opvoedkundige professionals helpen u graag om de juiste aanpak te vinden.

Bij gedragsproblemen wisselen goede en slechte periodes elkaar af. In slechte periodes is uw kind vaak zeer moeilijk te beïnvloeden. Opvoedkundige ondersteuning is daarom vooral zinvol in periodes dat het gedrag van uw kind wat beter is.

Zo normaal als kan, zo speciaal als moet…
Het is goed om te beseffen dat kinderen met een lastige epilepsie ook ‘gewoon’ kinderen zijn, die soms kunnen zeuren om aandacht, of boos worden bij een teleurstelling. Ook uw kind zal moeten leren omgaan met grenzen, uiteraard aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kan soms ongemakkelijk voelen om regels te stellen, zeker als uw kind net een aanval heeft gehad. Toch heeft juist uw kind baat bij structuur en duidelijkheid.