Hoofdbeeld Stichting Zie

Een aantal begrippen

Hieronder wordt een aantal begrippen uitgelegd. De behandelaar gebruikt deze begrippen als hij met u over de epilepsie van uw kind praat. Vraag tijdens het gesprek gerust om uitleg als u iets niet begrijpt. de behandelaar wil uw vragen graag beantwoorden!

Gegeneraliseerde aanvallen
Als de kortsluiting zich over beide hersenhelften heeft verspreid, heet dat een gegeneraliseerde aanval. Bij een gegeneraliseerde aanval zijn er altijd bewustzijnsstoornissen: uw kind is dan niet of niet helemaal bij bewustzijn. Een gegeneraliseerde aanval die plotseling begint en plotseling eindigt wordt een primair gegeneraliseerde aanval genoemd. Een aanval die plaatselijk begint en waar pas later alle hersencellen bij betrokken raken, heet een secundair gegeneraliseerde aanval.

Partiële aanvallen
Als een gedeelte van de hersenen meedoet, heet dat een partiële aanval. Andere namen hiervoor zijn: focale aanvallen, plaatselijke of gedeeltelijke aanvallen. Er is een verschil tussen elementair partiële aanvallen en complex partiële aanvallen. Bij een elementair (eenvoudig) partiële aanval blijft uw kind bij bewustzijn en blijft de aanval beperkt tot één gebied. Bij een complex partiële aanval is uw kind niet helemaal bij bewustzijn. Tijdens dergelijke aanvallen zijn verschillende hersenfuncties verstoord. Als uw kind zo’n aanval heeft, is het wat ´afwezig´ en zit het bijvoorbeeld te wriemelen en te smakken.

Multifocaal
Bij sommige mensen kunnen de epileptische verstoringen beginnen op verschillende plekken in de hersenen. Dat wordt multifocaal genoemd. Dan is er sprake van meerdere ‘epilepsiehaarden’. Met een ‘epilepsiehaard’ wordt het gebied bedoeld waar de aanvallen beginnen, of waar in het EEG de ‘epileptiforme afwijkingen’ worden gezien.