Hoofdbeeld Stichting Zie

Oorzaken van epilepsie

Epilepsie is een signaal dat er iets verstoord is in de werking van de hersenen. Soms wordt de epilepsie veroorzaakt door een aandoening waarvoor een behandeling mogelijk en/of noodzakelijk is. Ook voor de behandeling zelf is het belangrijk te weten wat de oorzaak is van de aanvallen. Vaak is daarvoor verder onderzoek nodig.

In meer dan de helft van alle gevallen kan de arts geen oorzaak vinden voor de epilepsie. Met de huidige onderzoeksmethoden is de oorzaak dan (nog) niet aan te tonen. Aan de ene kant is dat geruststellend, omdat u dan bijna zeker weet dat er geen ernstige oorzaak is. Maar aan de andere kant is dit ook moeilijk, omdat ouders graag een verklaring willen hebben voor de aanvallen van hun kind. De behandelaar van uw kind bepaalt welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een MRI zijn, of een stofwisselingsonderzoek. Verder kan het belangrijk zijn om genetisch onderzoek bij uw kind te doen. Soms wordt ook onderzocht of uw kind zich goed ontwikkelt.

MRI-scan
Met een MRI-scan worden de hersenen in beeld gebracht. Dit gebeurt met behulp van magnetische golven. De arts kan dan zien of er eventueel in de hersenen een beschadiging is, of een litteken(tje), een aanlegstoornis of een tumor. Het onderzoek is volledig pijnloos. Wel kan dit onderzoek wat beangstigend zijn, vooral voor kinderen, omdat het apparaat veel lawaai maakt en omdat de kleine ruimte in het MRI-apparaat benauwend kan zijn. Belangrijk is ook dat kinderen stil moeten liggen om goede opnamen te kunnen maken. Om deze redenen krijgen kinderen soms een lichte narcose tijdens dit onderzoek. Of het kind gaat (zonder narcose) met één van de ouders in het MRI-apparaat. Het luisteren naar een cd met muziek kan ook helpen.

Stofwisselingsonderzoek
Via onderzoek van bloed en urine kan de arts vaststellen of er problemen zijn in de stofwisseling. Met stofwisseling worden biochemische processen bedoeld die plaatsvinden in de cellen.

Genetisch onderzoek
De behandelaar laat soms onderzoeken of een verandering in het erfelijke materiaal (dus in de chromosomen of in het DNA) de oorzaak is van de problemen van uw kind. Dit onderzoek vindt plaats bij een klinisch genetisch centrum. Hiervoor is het nodig om een paar buisjes bloed bij uw kind af te nemen. De uitslag van dit onderzoek kan enkele weken tot maanden duren.

Heeft u een kinderwens?
Zeker als u nog een kinderwens heeft, kan het belangrijk voor u zijn om meer te weten over de erfelijkheid van de epilepsie van uw kind. Heeft u hier vragen over, bespreek die dan met de behandelaar van uw kind. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar een klinisch geneticus.