Hoofdbeeld Stichting Zie

Epilepsiezorg

Waarden vanuit patiëntperspectief

In 2016 deed stichting ZIE, samen met Epilepsie Vereniging Nederland, en in samenwerking met SEIN en Kempenhaeghe, onderzoek naar wat mensen die langdurig gebruik moeten maken van zorg en ondersteuning, omdat hun epilepsie niet (goed) behandelbaar is, belangrijk vinden.
Daarbij zijn ook ouders en andere betrokkenen bevraagd. Vele ouders uit de ZIEdoelgroep vulden de enquête in, anderen schoven aan om met de onderzoeker te spreken.

Op 8 april presenteerden Epilepsie Vereniging Nederland en stichting ZIE gelijktijdig het rapport met daarin de uitkomsten van
dit belangrijke onderzoek. Hierbij vindt u het persbericht, het  rapport en de samenvatting.

In december 2017 verscheen in de nieuwsbrief van stichting ZIE het visiestuk cure and care, geschreven door Maaike Ballieux, voorzitter stichting ZIE.  In dit stuk aandacht voor de stand van zaken rond de implementatie van het onderzoek.