Hoofdbeeld Stichting Zie

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Kinderen met epilepsie kunnen geconfronteerd worden met problemen op school. Het LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) kan onderwijskundige begeleiding bieden aan deze leerlingen en hun leerkrachten/docenten. In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig  begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Als je als ouder of leerkracht vermoedt dat een leerling epilepsie heeft en/of vermoedens hebt dat de aandoening een belemmerende rol speelt bij de leerling, neem dan contact op met het LWOE. De ondersteuning die zij bieden, kan je zelf – zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in jouw regio – inschakelen. Deze unieke positie heeft het LWOE, omdat zij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken en leerlingen met epilepsie specialistische begeleiding nodig hebben.

Kinderen die epileptische aanvallen hebben, lopen risico op verwondingen. Een plan van aanpak (protocol) hoe te handelen is hiervoor noodzakelijk. In samenspraak met leerling, docent, ouders en de behandelend medisch specialist kunnen ze een stappenplan maken, waarbij ze streven naar een goede balans tussen ontwikkeling van de leerling enerzijds en beschermende maatregelen anderzijds.

Naast medische problemen, kunnen kinderen met epilepsie ook leerproblemen en problemen op sociaal-emotioneel gebied ondervinden. Ook hierbij kan de begeleiding vanuit het LWOE uitkomst bieden met kennis en begeleiding.

Het LWOE is een initiatief van epilepsiescholen De Berkenschutse en De Waterlelie. Dit zijn expertisecentra die speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs verzorgen voor kinderen en jongeren bij wie medische/neurologische aandoeningen zijn vastgesteld die samengaan met onderwijsbeperkingen en sociaal-emotionele problematiek.

Wil je meer informatie over het LWOE? Lees deze brochure (pdf) of ga naar www.lwoe.nl.