Hoofdbeeld Stichting Zie

Vacature Vrijwilligers voor Stichting ZIE

Ben jij ouder of verzorger van een kind met epilepsie en bijkomende problematiek? Of ben je professioneel betrokken bij deze gezinnen? Of wil je gewoon je graag inzetten voor een goed doel en spreekt stichting ZIE je aan? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor stichting ZIE.

Doel van stichting ZIE is het behartigen van de belangen van (ouders van) kinderen met een moeilijk-instelbare epilepsie en bijkomende handicaps, levenslang en levensbreed.

Voor wie

Stichting ZIE is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom, of met moeilijk-instelbare epilepsie. Deze kinderen hebben meestal ook nog andere problemen, bijvoorbeeld met de ontwikkeling of met hun gedrag.

 

Wat je kunt doen als vrijwilliger?

Regio-ouder(s)
Stichting ZIE is er voor ouders in heel Nederland. Vaak is behoefte aan lotgenoten contact het fijnst als het dichtbij huis is. De Regio-ouder organiseert – in overleg met het bestuur van stichting ZIE – een paar keer per jaar bijeenkomsten/oudercafés voor ervaring- en kennisuitwisseling. Ook is de regio-ouder vertegenwoordiger van stichting ZIE op bijeenkomsten voor de doelgroep in de betreffende regio. Hij of zij bemant bijvoorbeeld een stand of geeft informatie als ervaringsdeskundige.  Vind je het leuk om lotgenotencontact te organiseren en bijeenkomsten bij te wonen in jouw regio?

Nieuwswatcher
Op het gebied van epilepsie gebeurt er veel, regelmatig verschijnen er nieuwe onderzoeken of vinden er (informatie)bijeenkomsten plaats. Vind jij het leuk om dit in de gaten te houden en te verzamelen voor onze nieuwsbrief en activiteitenagenda op de website?

Redactielid
Samen met twee bestuursleden en een aantal vrijwilligers van Stichting ZIE verzorgen we als redactieteam voor de nieuwsbrief en Facebookpagina. Belangrijke middelen voor ons als stichting om onze doelgroep te bereiken en waar nodig te activeren. Vind je het leuk om stukken te schrijven en/of ben je graag actief op Facebook?

Medeorganisator
Stichting ZIE organiseert (landelijke) bijeenkomsten voor gezinnen en/of ouders: de jaarlijkse ZIE elkaar dag, vrijwilligersbijeenkomsten, bijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties, familiedagen, etc. Hiervoor hebben we ondersteuning nodig. Dit doe je in samenwerking met één of meerdere bestuursleden. Vind je het leuk dingen te organiseren? Op 8 april 2017 is de eerst volgende ZIE elkaar dag en we kunnen wel wat handjes gebruiken!

 

Andere vrijwilligers
Benieuwd naar andere vrijwilligers van Stichting ZIE? Kijk dan hier.

Praktisch: De tijdsinvestering die het je kost, hangt af van de taak en je eigen inzet. Wij gaan uit van een gemiddelde van 1 à 2 uren per week. Onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed.

Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor stichting ZIE? Of wil je meer informatie? Mail ons dan via info@stichtingzie.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.